Lô đầu 5 bị câm và lô đít (đuôi) 3 bị câm

Lô đầu 5 bị câm và lô đít (đuôi) 3 bị câm